Loteria Vizelor | Cerinte Loteria Vizelor | Poze Loteria Vizelor | Selectare Loteria Vizelor | Intrebari Frecvente

Poze Loteria Vizelor, Fotografii loteria vizelor

Fiecare aplicant, soţul/soţia sa şi fiecare copil va avea nevoie de un fişier creat cu ajutorul computerului care să conţină fotografia (imaginea) sa digitală, fişier care va fi transmis pe internet odată cu Formularul de Înregistrare Electronică. Fişierul cu poza digitală poate fi obţinut fie prin fotografiere cu o cameră digitală, fie prin scanarea unei fotografii obişnuite folosind un scanner digital.

Dacă pozele transmise digital nu se conformează cu anumite specificaţii tehnice, sistemul va respinge automat Formularul de Înregistrare şi va înştiinţa expeditorul.

Dacă poza digitală transmisă nu se conformează cu următoarele specificaţii, înregistrarea va fi descalificată

Aplicantul, soţia/soţul sau copilul acestuia trebuie să privească obiectivul în faţă ;
capul persoanei fotografiate nu trebuie să fie înclinat spre spate, în faţă sau lateral şi trebuie să acopere 50% din suprafaţa fotografiei.
Fotografia trebuie să aibă un fundal neutru, deschis la culoare. Fotografiile având un fundal întunecat sau cu model încărcat nu vor fi acceptate.
Fotografiile în care faţa persoanei fotografiate nu este bine focalizată nu vor fi acceptate.

Fotografiile în care persoana fotografiată poartă pălărie sau ochelari cu lentile închise la culoare sau în care faţa persoanei este în obscuritate, indiferent de motiv, nu vor fi acceptate.
Fotografiile în care aplicanţii poartă capul acoperit sau pălării sunt acceptabile doar datorită convingerilor religioase şi chiar şi atunci acestea nu trebuie să ascundă nici o porţiune a feţei solicitantului. Fotografiile aplicanţilor cu accesorii tribale sau de alt fel pentru cap, care nu sunt în mod specific religioase prin natura lor, nu sunt acceptabile. Fotografiile personalului militar, aviatic sau de alt fel care poartă pălării ale uniformei respective, nu se acceptă.